Recruitment

Personální agentura Agro Jobservice za vás prostřednictvím služby recruitment vyřeší nedostatek personálu v agro sektoru. 

Recruitment - zajištění uchazeče k vám do kmene v sobě zahrnuje:

1) Vytvoření seznamu relevantních kandidátů

2) Testování a pohovorování potenciálních zaměstnanců

3) Vyřizování administrativních záležitostí včetně pracovního víza

4) Zajištění příjezdu zvoleného kandidáta na místo výkonu práce

5) Adaptace v novém pracovním prostředí

Zajišťujeme personál do agro sektoru formou služby recruitment

Úzce se specializujeme. Zaměřujeme se na profese: ošetřovatele zvířat, dojičky, traktoristé, agronomové, veterináři, zootechnici, mechanici, obsluha zemědělských strojů, obsluha strojů na zpracovaní produktu zemědělství, pomocná sila a jiné.

Vyhledávání relevantních kandidátů a jejich nábor provádíme ve státech východní Evropy

  • Spolupracujeme se středními a vysokými odbornými školami v těchto státech. Také proto jsme schopni zajistit vám nadějný personál vysoké kvalifikace.
  • Vedeme databáze uchazečů z agro sektoru
  • Naše zahraniční náborová centra nám pomáhají poskytnou vám relevantní kandidáty

Součástí procesu zajištění pracovníků je:

  • Vytvoření profilu potřebného kandidáta spolu s našim zákazníkem (popis pracovních poviností, definice požadavků na budoucího zaměstnance)
  • Činnosti spojené s nalezením a vytvořením seznamu potenciálních kandidátů
  • Testování a pohovorování uchazečů
  • Vyřízení nutné administrativi a pracovních víz
  • Zajištění příjezdu vybraného kandidáta
  • Asistence při zapracování nového zaměstnance ve vašem kmenovém stavu a výpomoc při adaptaci v novém prostředí
  • Integrační personální leasing

Využíváme vlastních zahraničních náborových center

Největší podíl našich náborových center se nachází na Ukrajině. Nabíráme však pracovníky i z jiných států východní Evropy a střední Asie. Patří mezi ně Bělorusko, Moldávie, Rumunsko, Bulharsko, Kazachstán, Uzbekistán a jiné.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit

+420 727 842 055
poptavky@agro-jobs-service.cz