RECRUITMENT

Personální agentura Agro Jobservice za vás prostřednictvím služby recruitment vyřeší nedostatek personálu v agro sektoru.

Recruitment - zajištění uchazeče k vám do kmene v sobě zahrnuje:  

Vytvoření seznamu relevantních kandidátů

Testování a pohovorování potenciálních zaměstnanců

Vyřizování administrativních záležitostí včetně pracovního víza

Zajištění příjezdu zvoleného kandidáta na místo výkonu práce

Adaptace v novém pracovním prostředí

Zajišťujeme personál do agro sektoru formou služby recruitment

Úzce se specializujeme. Zaměřujeme se na profese: ošetřovatele zvířat, dojičky, traktoristé, agronomové, veterináři, zootechnici, mechanici, obsluha zemědělských strojů, obsluha strojů na zpracovaní produktu zemědělství, pomocná sila a jiné.

Vyhledávání relevantních kandidátů a jejich nábor provádíme ve státech východní Evropy

Spolupracujeme se středními a vysokými odbornými školami v těchto státech. Také proto jsme schopni zajistit vám nadějný personál vysoké kvalifikace. 

Vedeme databáze uchazečů z agro sektoru. 

Naše zahraniční náborová centra nám pomáhají poskytnou vám relevantní kandidáty

recruitment_agro_jobs_service

Součástí procesu zajištění pracovníků je:

  • Vytvoření profilu potřebného kandidáta spolu s našim zákazníkem (popis pracovních poviností, definice požadavků na budoucího zaměstnance) 
  • Činnosti spojené s nalezením a vytvořením seznamu potenciálních kandidátů 
  • Testování a pohovorování uchazečů 
  • Vyřízení nutné administrativi a pracovních víz 
  • Zajištění příjezdu vybraného kandidáta 
  • Asistence při zapracování nového zaměstnance ve vašem kmenovém stavu a výpomoc při adaptaci v novém prostředí 
  • Integrační personální leasing

Využíváme vlastních zahraničních náborových center

Největší podíl našich náborových center se nachází na Ukrajině. Nabíráme však pracovníky i z jiných států východní Evropy a střední Asie. Patří mezi ně Bělorusko, Moldávie, Rumunsko, Bulharsko, Kazachstán, Uzbekistán a jiné.

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o naše služby se na nás neváhejte obrátit

+420 727 842 055
poptavky@agro-jobs-service.cz